Osnovani u 2016. godine, naš projekat nudi poršku francuskim ambasadama u inostranstvu kao i saradnju, naročito projektima u kulturi, sa 60+ stranih ambasada u Parizu ili širom svijeta, u cilju zaštite prava LGBTQI+ osoba

Crnogorski