Ιδρύθηκε του 2016, το έργο μας προσφέρει υποστήριξη στις γαλλικές πρεσβείες στο εξωτερικό και συνεργασίες, ιδιαίτερα πολιτιστικές, σε 60+ ξένες πρεσβείες στο Παρίσι ή σε όλο τον κόσμο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των LGBTQI+

Ελληνικά