Naitatag noong 2016, ang aming mga proyekto ay nagbibigay supporta sa mga embahada ng France at ng mga kultural na kolaborasyon sa iba’t ibang bansa. Ang mga proyekto din namin ay sumusuporta sa higit na 60+ na mga embahada na nakatalaga sa Paris o sa buong mundo. Ang aming mga proyekto ay naglalayon na depensahan ang karapatan ng mga LGBTQI+

Filipino