Ditubuhkan pada tahun 2016, projek kitani menawarkan sokongan ke kedutaan-dutaan perancis diluar negeri dan juga bekerjasama dengan lebih dari 60+ kedutaan-dutaan asing di bandaraya Paris dan seluruh dunia dalam kegiatan-giatan kebudayaan bagi mempromosi hak-hak asasi individu-individu dalam golongan LGBTQI+

Melayu Brunei