2016 оны сард байгуулагдсан манай төсөл нь гадаад дахь Францын элчин сайдын яамдад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилладаг ба ялангуяа соёлын тал дээр Парис дахь дэлхийн 60+ гаруй улсын элчин сайдын яамдуудтай ЛГБТКИ+ хүмүүсийн эрхийг хамгаалахаар ажиллаж байна

Монгол