A.L.A. bara 2016 kan hunda’ee pirojektiin Keenya embaasii Faransayi biyyoota garagaraa jirran wallin ta’uun embassota biyyota alaa 60+ olii ta’aan kan biyya faransayiti argaman waltajii adaa waljijiruu qophesuun akka mirgii namota LGBTQI+ egamuu degarsa godha argamaniif

Oromoo