2016 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰੈਂਚ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 60+ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ, LGBTQI+ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀ