Sanat namma’alfi ke taban ke lacey 2016 yen saaku aracat heen ni mashruuq yascasseem qiki taama fransaawi safaratittey afa baaxol tanih abaanama. Kaadu gabah egla qokol, adam baxi cakki ke saymarat takkeh tan xixxibaane dacayri, axcih qaada caddabnal, 60+ biso takke afa duwalih safaaratittey Baariis ke qaalamal LGBTQI+

Qafaraf