Lenaneo le le simolotswe ka ngwaga wa 2016. Lengwe la maikaelelo a lone ke go thusa le go ema nokeng kemedi tsa lefatshe la Fora mo mafatsheng a a farologanyeng le mo toropong kgolo ya Fora ya Paris. Kemo nokeng e ke ya go thusa kemedi ya lefatshe la Fora ga mmogo le makgamo a tirisanyo mmogo go sireletsa ditshwanelo tsa setho tsa batho ba LGBTQI+ mme e tla ka mefutla ee farologanyeng go tshwana le tsa setso

Setswana