Ua ha’amauhia teie ‘ōpuara’a i te matahiti 2016 no te turura’a i te mau Farehau farāni nā te ara i te pae ihoā rā no te tā’ere, e tae noa atu i te rahira’a hau i te 60+ Farehau fenua ‘ē’ē, e vai nei i Farāni aore ra i te ara, no te pārurura’a i te mau LGBTQI+

Tahiti