Ne fokotu’u he 2016 ‘emau poloseki ‘oku poupou mo tokoni fengaue’aki moe ngaahi Ofisi Faka ‘Amupasitoa o Falanise, tautefito ki he anga fakafonua mo homau ngaahi ofisi ‘Amupasitoa ’i tu’a pule’anga pea mo mamani foki, ke malu’i ae totonu ae kau LGBTQI+

Tonga