Osnovan u 2016. godine, naš projekat nudi podršku francuskim ambasadama u inostranstvu i saradnjama, naročito kulturnim, za 60+ stranih ambasada u Parizu ili širom svijeta, radi odbrane prava LGBTQI+ osoba

Bosanski