Intango y’umwaka 2016 niho twashize hamwe umugambi wogukorana no gufashanya hamwe na ma biro biserukira ubufaransa mumakungu hamwe nogukorana mubijanye n’umucokama muma biro arenga 60+ mirongo itandatu mumakungiu ari mumurwa mukuru w’ubufaransa (Paris) canke kw’isi yose muguharanira agateka kazina muntu no mubantu bahuza ibitsina nabo babisangiye LGBTQI+

Kirundi