Stiftet i 2016. Vårt prosjekt foreslår støtte til franske ambassader i utlandet og samarbeid, spesielt kulturelle, til 60+ utenlandske ambassader i Paris eller rundt om i verden, for å forsvare LHBTQI+ personers rettigheter

Norsk