Náš projekt, založený v 2016, ponúka podporu francúzskym veľvyslanectvám v zahraničí a spoluprácu, predovšetkým kultúrneho charakteru, na viac ako 60+ zahraničných zastupiteľstiev v Paríži a na celom svete s cieľom ochraňovať práva LGBTQI+

Slovenčina