Naš projekt, katerega smo začeli izvajati 2016, nudi podporo francoskim veleposlaništvom v tujini ter sodelovanje, zlasti na področju kulture, več kot 60+-tim tujim veleposlaništom v Parizu in po svetu na področju zagotavljana pravic LGBTQI+ oseb

Slovenščina