2016 perustetun hankkeen tarkoituksena on tukea maailmalla toimivia Ranskan suurlähetystöjä sekä tehdä mm. Kulttuurialan yhteistyötä yli 60+:n Pariisissa ja muualla maailmassa sijaitsevan ulkomaisen suurlähetystön kanssa seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen (LGBTQI+) oikeuksien edistämiseksi

Suomi