Projektet grundades i 2016 och föreslår stöd till de franska ambassaderna och samverkansparter utomlands, särskilt kulturella, till 60+ utländska ambassader i Paris eller runt om i världen, för att försvara HBTQI+-personers rättigheter

Svenska