ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือน พ.ศ.2559 โดยโครงการของเราได้มีส่วนสนับสนุนต่อการทำงานของสถานทูตฝรั่งเศสในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนในด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับทางสถานทูตของประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ ณ กรุงปารีสเป็นจำนวนมากกว่า 60+ ประเทศ และยังได้แพร่ขยายการทำงานไปทั่วโลก เพื่อปกป้องสิทธิของชาว LGBTQI+

ไทย