ከም አቆጻጽራ ኤሮጳውያን ብ 2016 ዓ.ም ዝተመስረተ ፕሮጀክትና አብ ካልኦት ሀገራት ምስዝርከቡ ናይ ፈረንሳይ ኤምባሲታት ብምትህብባር አብ ፈረንሳይ ንዝርከቡ ልእሊ 60+ ዝኾኑ ናይወፃኢ አዲ ኤምባሲታት ናይ ባህሊ ልውውጥ መድረኻት ብምድላው ናይ LGBTQ+ ውልቀሰባት መብቲ ክኽበርን ክህለውን ይሰርህ እዩ

ትግርኛ