Ekusungulweni ngo2016, loluhlelo lunikezela ukweseka iamahhovisi aseFrance phesheya, nokusebenzisana ikakhulukazi kwezamasiko, kumahhovisi angaphandle angango 60+ nokweqa eParis noma emhlabeni wonke jikelele ukuvikela amalungelo elunga leLGBTQI+

Zulu